Budapesti Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum

Fém-ötvös restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti és gyűjteményi fém alapú műtárgyak restaurálási feladatainak teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Magyar képzőművészeti Egyetem által kiállított diploma, "Fém-ötvös tárgyrestaurátor művész" végzettség megjelöléssel. Releváns szakmai tapasztalat.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Jó együttműködő készség, rugalmasság.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20-558-18--74 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/14-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Fém-ötvös restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/14-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Fém-ötvös restaurátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló okmányok másolatai, nyilatkozat arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt + 1 hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány, valamint nyilatkozat, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázati eljárás során hozzájárul.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.