Bőrfestő Óvoda - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bőrfestő Óvoda - Budapest

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.04.01-2021.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 Budapest, Bőrfestő utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A helyi programnak megfelelően végzendő óvodapedagógusi munka. Az óvodáskorú gyermekek egyéni és közösségi nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű elhivatottság, kapcsolatteremtő képesség, türelem, empátia, segítőkészség, ötletesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű elhivatottság, kapcsolatteremtő képesség, türelem, empátia, segítőkészség, ötletesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        diploma másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bőrfestő Óvoda - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 130/02/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bőrfestő Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1048 Budapest, Bőrfestő utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 130/02/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Nagyszámú pályázat esetén csak a felvételt nyert dolgozót értesítjük.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.