Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Háziorvos 2. számú körzet

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5451 Öcsöd, Dózsa György út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi feladatok ellátása. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt tevékenységek elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        B kategóriás jogosítvány,

        Orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        büntetlen előélet

        Részletes szakmai és személyes önéletrajz

        B kategóriás jogosítvány

        MOK tagság igazolása

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni

        Vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok

        Vonatkozó jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolata

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az elbírálásban részt vevők szakmai anyagát és személyes adatait megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadásához szükséges feltételeket teljesíti

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az állás vállalkozás formájában történő betöltése.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/310-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 418 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos 2. számú körzet.         Postai úton, a pályázatnak a Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5451 Öcsöd, Kossuth L. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 418, valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos 2. számú körzet.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követően, Képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ocsod.hu - 2019. február 11.

        www.oali.hu - 2019. február 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati lakást térítésmentesen biztosít az Önkormányzat. Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja. A rendelő helyiség felújított, alacsony rezsiköltségű (napelem, pellet fűtés). Felkészült adminisztráció rendelkezésre áll, nagy segítség 2 rutinos asszisztensnő, akik több mint 20 éve ismerik a betegeket. Ügyeleti kötelezettség nincs, csak lehetőség, ugyanis a település központi ügyeleti rendszerben működik. Jövedelem megegyezés szerint. Ellátandó lakosságszám: 1652 fő

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocsod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.