Balatonfüredi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatay Sándor általános Iskola

általános iskolai tanár (matematika, biológia, kémia, fizika szak)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8230 Badacsonytomaj, Kert utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika oktatása 5-8. évfolyamon, biológia vagy kémia vagy fizika oktatása 7-8. évfolyamon, természetismeret oktatása 5-6. évfolyamon

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény, „a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról” szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika és biológia, vagy kémia, vagy fizika szakos tanári végzettség,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Adatkezelési nyilatkozat

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/543-7163 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/172/00224-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanár (matematika, biológia, kémia, fizika szak).         Postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/172/00224-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanár (matematika, biológia, kémia, fizika szak).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.