Abai Idősek Otthona

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Abai Idősek Otthona

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8127 ABA, Kossuth Lajos utca 154.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ellátást igénybe vevők gondozási, ápolási szükségleteinek kielégítése, az utasítások és az egyéni gondozási terv alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, szociális gondozó,

        Büntetlen előléletet, magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális ápoló-gondozó, általános ápoló,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Empátia, szociális érzékenység, együttműködési és konfliktuskezelési készség, pontosság, precizítás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06305976851 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Abai Idősek Otthona címére történő megküldésével (8127 Aba, Kossuth utca 154. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ABA/764-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Abai Idősek Otthona címére történő megküldésével (8127 Aba, Kossuth Lajos utca 154. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ABA/764-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Aba Város honlapja - www.aba.hu - 2019. február 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.