Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaalpár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaalpár

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.04.08 - tól 2021. augusztus 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása az ONAP, saját helyi program és munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

        haladó szintű számítógépes ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okirat másolata,fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány (vagy a postai igénylő szelvény) másolata, fényképes

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0676424940 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda - Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes elbeszélgetés a pályázat benyújtójával (amennyiben érvényes pályázatot nyújtott be)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszaalpar.hu - 2019. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában - indoklás nélkül - a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályáztató sikeres pályázat esetén 3 hónap próbaidőt tűz ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tunderrozsaovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.