Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.04.03.-2020.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Attila utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Takarítói feladatok ellátása (irodák, aula, tornaterem stb.) osztott műszakban. Osztott műszak az alábbiak szerint (6,00-10,00 óráig illetve 14,00-18,00 óráig).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Büntetlen előélet

        Precíz, pontos munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        dajka végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok

        Végzettséget igazoló dokumentumok

        Korábbi munkaviszonyra vonatkozó igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-76/356-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMÓVODA/106-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Attila utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMÓVODA/106-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: takarító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat részeként benyújtandó iratok hiányos megküldése esetén a benyújtott pályázat érvénytelen. E-mailben benyújtott pályázatokra kérem az LMÓVODA/106-1/2019. iktatószámot feltüntetni. Az intézményvezető dönt a nyertes pályázatról, amely a tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati kiírást visszavonja. Ezzel összefüggésben a pályázatot benyújtók kártérítési igénnyel nem élhetnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde honlapja www.meseretovoda.hu - 2019. március 8.

        Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal www.lajosmizse.hu - 2019. március 8.

        Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményei - 2019. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Határozott idejű kinevezéssel 3 hónapos próbaidővel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.