Ecsegi Napraforgó Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ecsegi Napraforgó Óvoda

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3053 Ecseg, Szabadság tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhavezetői feladatok teljes körű ellátása,HACCP rendszer működtetése,élelmiszer- biztonsági szabályok betartása,szállítókkal való kapcsolat tartás,árubeszerzés,anyaggazdálkodás,étlaptervezés,étkezéssel kapcsolatos adminisztráció,térítési díjak számlázása,hátralékkezelés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, élelmezésvezetői szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, cselekvőképesség,magyar állampolgárság,élelmezésvezetői szakképesítés,szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        diatetikus szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,szakmai önéletrajz,3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/627-4143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ecsegi Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (3053 Ecseg, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019./8. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Ecsegi Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (3053 Ecseg, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019./8., valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3053 Ecseg, Szabadság tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat részeként benyújtandó iratok. Az intézményvezető dönt a nyertes pályázatról, amely tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati kiírást visszavonja. Ezzel összefüggésben a pályázatot benyújtók kártérítési igénnyel nem élhetnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.