Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgimnáziuma

fűtő-kertész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1183 Budapest, Thököly utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben fűtői feladatok ellátása. Az iskola épületének és udvarának közvetlen környékének karbantartása, tisztántartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pontosság, a számítógép ECDL szintű kezelése

Elvárt kompetenciák:

        kommunikációs, együttműködési készség, problémamegoldás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz (Europass típúsú)

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/1-290-0642 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19-07-00052 , valamint a munkakör megnevezését: fűtő-kertész.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19-07-00052, valamint a munkakör megnevezését: fűtő-kertész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.poganysuli.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.