Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest
Főigazgatói Titkárság

titkársági adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Pihenő út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- főigazgatói posta és levelezés (papír alapú és elektronikus) pontos, precíz kezelése; - iktatás; - telefonok kezelése; - határidők figyelése, főigazgatói programok, értekezletek, megbeszélések szervezése; - vendégek fogadása;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) OKPI Munkaügyi Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        számítógép felhasználó szintű ismerete (Word, Excel,Outlook)

        jó problémamegoldó és kommunikációs készség

        kiválló szervezőkészség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közép- vagy felsőfokú szakirányú végzettség (titkársági ügyintéző, menedzser asszisztens, irodavezető)

        hasonló területen szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget, szakképzetséget igazoló okiratok másolata

        pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        az Intézet honlapján megtalálható dátummal, aláírással ellátott adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201903/titkadmin , valamint a munkakör megnevezését: titkársági adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest címére történő megküldésével (1121 Budapest, Pihenő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201903/titkadmin, valamint a munkakör megnevezését: titkársági adminisztrátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.koranyi.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.koranyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.