Déri Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Déri Múzeum

múzeumi kulturális menedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Déri tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pályázati figyelést végez és pályázatokat ír a múzeum felelős munkatársaival együttműködve. Koordinálja és irányítja az intézmény közbeszerzési és pályázati tevékenységét. Szervezi és előkészíti a szervezeti egységek közötti tárgyalásokat. Adatvédelmi feladatok ellátása. Adatszolgáltatások elvégzése. A múzeumban megrendezésre kerülő programok lebonyolításában segédkezés (reklám-, marketing, múzeumpedagógia). Részt vesz a múzeum hazai és nemzetközi kapcsolatainak előkészítésében, szervezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gazdasági, bölcsész,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Számítógép kezelői ismeretek

        Magas szintű kommunikációs és kapcsolattartó képesség

        Feladatorientált, jó problémamegoldó készség

        Kreatív, innovatív gondolkodásmód

        Együttműködési képesség, rugalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mérlegképes könyvelői végzettség

        Pályázati támogatásból finanszírozott projektek megvalósításában szerzett tapasztalat

        Államilag elismert "C" típusú középfokú nyelvvizsga vagy aktív nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Sikeres felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a Kjt. 20/A§ (5) bek. b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Déri Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/2019. , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kulturális menedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Déri Múzeum címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Déri tér 1. tér Déri tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 157/2019., valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kulturális menedzser.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott önéletrajzok alapján előválogatás,a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A jelentkezők a döntésről email-ben kapnak értesítést. A pályázat kiírója fenntartó magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. debrecen.hu - 2019. március 12.

        www.derimuzeum.hu - 2019. március 12.

        DMJV Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája (4026 Db., Kálvin tér 11.) - 2019. március 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.