Magonc Óvoda - Budapest VII.

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magonc Óvoda - Budapest VII.

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.03.26-2019.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajka munkaköri feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, dajka végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, tanúsítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 1 322 80 41 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magonc Óvoda - Budapest VII. címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150-15-2019-II. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Magonc Óvoda - Budapest VII. címére történő megküldésével (1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150-15-2019-II., valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.