Maglódi Napsugár Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Maglódi Napsugár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2234 Maglód, József Attila körút 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok a törvényi előírásoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

        Elkötelezettség, gyermekközpontúság, környezettudatosság, kreativitás, együttműködési készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok, egészségügyi alkalmasságról igazolás, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29-325-193 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Maglódi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2234 Maglód, József Attila körút 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/5403-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Maglódi Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2234 Maglód, József Attila körút 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/5403-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Dokumentumok és állásinterjú alapján az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.napovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.