Tatabányai Tankerületi Központ Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Tankerületi Központ Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola
Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskolában

történelem-földrajz szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 11 órás

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2899 Naszály, Iskola utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a szakpárnak megfelelő tanítási órák ellátása, illetve tanórán kívüli tevékenységek, foglalkozások megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, történelem-földrajz szakos tanár,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        fényképes szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20/926-9336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2899 Naszály, Iskola utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/00435-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: történelem-földrajz szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/00435-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: történelem-földrajz szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2899 Naszály, Iskola utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázat által alkalmasnak ítélt jelentkezőket személyes interjún hallgatja meg az intézmény vezetősége. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a gabor.czerna@kk.gov.hu címre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.