Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete

Gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, Az intézményhez tartozó telephelyeken változó, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Koordinálja a karbantartók napi munkavégzését. Nyilvántartja a munkaidővel kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a selejtezési eljárásban. Lebonyolítja a negyedévenkénti anyagigényléssel kapcsolatos feladatokat. Kezeli a beérkezett adományokat, beszerzéssel kapcsolatos igényeket nyilvántartja, gondoskodik beszerzésükről. Éves féléves beszerzési tervet készít. Koordinálja a varrási munkákat. Lebonyolítja a veszélyes hulladékok, és selejt szükségszerű elszállítását. kezeli és nyilvántartja a kézi raktár készletet. Kapcsolatot tart a mosodával. Közmű fogyasztásokat nyilvántartja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben, költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        bizonyítvány másolat

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 20 329 62 88 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/18/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Gondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete címére történő megküldésével (1187 Budapest, Kerepesi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/18/2019, valamint a munkakör megnevezését: Gondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.