Napköziotthonos Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

2086 Tinnye Petőfi S. utca 2.

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Petőfi Sándor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus irányításával 3-tól 6-7 éves korú gyermekek nevelése. Takarítás, mosás, mosogatás, reggeli és uzsonna készítése a HACCP előírásainak megfelelően. Munkatársakkal együttműködő, pozitív nevelőtársi viszony kialakítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, Dajka,

        Dajka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Empátia, gyermekszeretet, igényes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        büntetlen előélet

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, és azt a véleményezésben és elbírálásban résztvevők megismerhetik.

        magyar állampolgárság

        Egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36704582466 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/658/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/658/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2086 Tinnye, Petőfi S. utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tinnye.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.