Gyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Konyha

Konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9126 Gyarmat, Óvoda utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakács közvetlen irányítása és felelőssége mellett a megfelelő adagszámban és alkalommal, a higiéniás előírások betartásával az ételek elkészítése és felszolgálása. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmunkásképző intézet, szakács végzettség,

        Hasonló munkakörben való jártasság - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Helybeli vagy környező településen élő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakma önéletrajz, motivációs levél

        Erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, hogy az elbírálás során (személyes adatain kívül) pályázati anyagát megismerheti a döntéshozó

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96/480001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9126 Gyarmat, Magyar utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gya/509/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Gyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9126 Gyarmat, Magyar utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gya/509/2019, valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9126 Gyarmat, Magyar utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a konyhai alkalmazottak véleményének kikérését követően a képviselő-testület bírálja el. A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázat kiírója fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyarmat.hu - 2019. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.