Maglód Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hétszínvirág Művészeti Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024.július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2234 Maglód, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Hétszínvirág Művészeti Óvoda vezetése, az ehhez kapcsolódó alábbi feladatok ellátása:-pedagógiai feladatok,-tanügyi igazgatási feladatok,-személyzeti munka ellátása,-gazdálkodási feladatok(részben önállóan gazdálkodó intézmény)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, vezetői program,diploma, képesítést igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/29-525-061 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Maglód Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2234 Maglód, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/173/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Maglód Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2234 Maglód, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/173/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton CD-n oldalon keresztül.

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2234 Maglód, Fő utca 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményi véleményezést követően Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.május 23.-án dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Maglód Város honlapja - 2019. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.maglod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.