Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános titkársági feladatok ellátása. Iratok iktatása a Hivatal által használt iratkezelő szoftverben. Részvétel a postázási folyamatokban. Nyilvántartások, kimutatások kezelése, készítése. Ügyfelek telefonon történő tájékoztatása. Vezetői asszisztensi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Képviselő-testület vonatkozó rendelete, valamint a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

        Felhasználói szintű MS Office alkalmazások (ezen belül is különösen a Word és az Excel program) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Valamely tanúsított iratkezelő szoftver (preferáltan DMS-One Ultimate) ismerete.

        Közigazgatási szervnél, vagy helyi önkormányzatnál szerzett legalább 1 éves szakmai tapasztalat.

        ECDL vizsga megléte.

        Telefonos ügyfél kapcsolattartási ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

        monotonitástűrő képesség,

        megbízhatóság,

        felelősségtudat,

        önállóság,

        gyors tanulási és problémamegoldó készség,

        jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal és a megpályázott pozíció feltüntetésével.

        Motivációs levél.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.

        A Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

        Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 872 9251 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/900015-4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 , Pétervárad utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/900015-4/2019, valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével a www.zuglo.hu (Hivatal-Karrier menüpont) oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zuglo.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Zuglói Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000 forint. • A próbaidőt követően egyéni teljesítménye alapján lehetőség van az illetménye eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére. • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást. • Mobiltelefon készüléket, hozzá korlátlan hívás- és internet-használatot biztosító előfizetést kap a kollégánk. • Leendő kollégánk egész évben ingyenes belépővel látogathatja a családjával az állatkertet. • Kollégáink egészségmegőrzése érdekében a kerületben ingyenes uszodahasználati lehetőséget biztosítunk. • A munkavégzés kényelméhez kávé, ásványvíz korlátlanul rendelkezésre áll. • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően. • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is. • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok alapján egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében. • Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zuglo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.