Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hegykői Tündérrózsa Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9437 Hegykő, Kossuth Lajos utca 89.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-a szerint. Az óvoda hegykői székhely intézménnyel és fertőhomoki tagintézménnyel működik. Az intézményhez tartozik egy szociális- és gyermekétkeztetést ellátó konyha telephely is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program a fejlesztési elképzelések ismertetésével

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/540-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9437 Hegykő, Iskola utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HK/561/2019. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9437 Hegykő, Iskola utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HK/561/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási eljárásban résztvevő szervezetek véleményezik. A véleményezési határidő leteltét követően Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hegykő, Fertőhomok, Hidegség Önkormányzatainak hirdetőtáblája - 2019. március 20.

        Hegykői Tündérrózsa Óvoda hirdetőtáblája - 2019. március 20.

        Hegykői Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Tagintézményének hirdetőtáblája - 2019. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegyko.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.