Solymári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Solymári Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.06.30 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2083 Solymár, József Attila utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményeinek napi könyvelési feladatainak teljes körű ellátása (vevő, szállító, bank, pénztár, tárgyi eszköz, vegyes könyvelések), banki utalások, zárlati teendők elvégzése, időbeli elhatárolások, ellenőrzések, egyeztetések, adóbevallások, adatszolgáltatások, intézmények közötti kapcsolattartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi számviteli ügyintéző vagy mérlegképes könyvelő végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Regisztrált mérlegképes könyvelő végzettség,

        Államháztartási könyvelésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Felhasználói szintű Kincstári szoftverek ismerete (KGR, EBR42, ÖNEGM, ASP),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. Részletes, fényképes önéletrajz (Kttv. 5.sz. melléklete szerint), motivációs levél. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megkérte. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez. Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-26-560-600/132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Solymári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2083 Solymár, József Attila utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Munk/15/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Solymári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2083 Solymár, József Attila u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Munk/15/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2083 Solymár, József Attila utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.