KMO Művelődési Ház - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház

Művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1191 Budapest, Teleki utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hagyományos művelődésszervezői feladatok ellátása, a gyermek és felnőtt korosztály számára kínált programok szervezése, az intézmény minőségirányítási programjában való közreműködés, a művelődési ház drog-prevenciós munkájában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, közművelődési szakember, művelődésszervező, kulturális rendezvényszervező,,

        Büntetlen előélet

        legalább 2 éves szakmai gyakorlat

        Kiváló szintű kommunikációs és fogalmazási készség

        Kiváló szintű önálló és rugalmas munkavégzés

        Terhelhetőség

        Nagyfokú kreativitás

        Kiváló együttműködési készség

        Lojalitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú B típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázat időtartama alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20/9290-892 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a KMO Művelődési Ház - Budapest címére történő megküldésével (1191 Budapest, Teleki utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 209/001 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a KMO Művelődési Ház - Budapest címére történő megküldésével (1191 Budapest, Teleki utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 209/001, valamint a munkakör megnevezését: Művelődésszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1191 Budapest, Teleki utca 50. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat feltételeinek megfelelő pályázók közül az előértékelést követően a kiválasztott pályázókat személyesen meghallgatásra hívjuk be. A döntést követően a pályázat eredményéről kizárólag a behívott pályázók kapnak értesítést A sikertelen pályázatokat az értesítést követően 30 napig őrizzük, személyesen átvehetőek a titkárságon, a határidő lejártával megsemmisítésre kerülnek A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.