Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Gazdasági Főosztály

gazdasági ügyintéző / szakalkalmazott (bér- és munkaügyi ügyintéző)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Közalkalmazott munkavállalók ki- és belépésével, munkavállalók adataiban, jogviszonyukban bekövetkező változások teljeskörű dokumentálása, engedélyeztetése, jogszabályoknak megfelelő feldolgozása a KIRA rendszerben - Központosított illetményszámfejtéshez a hóközi kifizetések és távollétek bizonylatainak határidőre történő előkészítése, rögzítése a KIRA rendszerben, megküldése a MÁK-nak, átutalás engedélyeztetése és utalásra történő átadása - Munkavállalói adó- és járulék megállapításhoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok bekérése - Közalkalmazotti nyilvántartás vezetése, Munkaügyi-, létszám és bér adatokra vonatkozó analitikus nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások dokumentált, határidőre történő elkészítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakirányú,

        Legalább 3 év időtartamú Kjt. jogállású munkavállalókkal kapcsolatos munkaügyi és bérszámfejtési szakmai gyakorlat

        KIRA rendszer gyakorlott ismerete

        Precíz, pontos, rendezett munkavégzésre való alkalmasság,

        Konstruktív munkavégzés, csapatmunkára való képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Szakirányú felsőfokú végzettség, szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/175-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző / szakalkalmazott (bér- és munkaügyi ügyintéző).         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/175-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző / szakalkalmazott (bér- és munkaügyi ügyintéző).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat az elbírálásnál nem tudjuk figyelembe venni. A beérkezett pályázatok alapján a kiválasztottakkal személyes elbeszélgetés is lehetséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.