Színház- és Filmművészeti Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Ódry Színpad

színházi öltöztető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jelmezek kezelése, karbantartása, mosása, vasalása, próbák, előadások és vizsgaelőadások jelmezekkel való kiszolgálása, próbákon és előadásokon való részvétel az egyetem színházi játszóhelyein.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Minimális varrási ismeret.

        Csoportmunkában való részvétel, de önálló munkavégzésre való képesség is

        Precizitás, megbízhatóság.

        Problémamegoldó képesség, rugalmasság.

        Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata.

        Nyilatkozat a büntetlen előéletről, valamint arról, hogy sikeres pályázat esetén hatosági erkölcsi bizonyítványt mutat be.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1370/2019 , valamint a munkakör megnevezését: színházi öltöztető.         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1370/2019, valamint a munkakör megnevezését: színházi öltöztető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázat tárgyában a betöltendő munkakört feltüntetni: színházi öltöztető

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.