Külső-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest XX. Kerülti Zrínyi Miklós Általános Iskola

gyógypedagógus, tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1205 , Mártírok útja 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tanítói feladatok ellátása többségi tanrend szerint működő alsó tagozatos osztályban. A lemaradt, tanulási nehézséggel küzdő tanulók differenciált oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus és tanító,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        bármely egyéb szakirány,

        gyógypedagógus, tanító - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        elkötelezettség, együttműködés, tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz,végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/1-285-0573 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Külső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 99/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus, tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Külső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1181 Budapest, Üllői út 453. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 99/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus, tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.zrinyisuli.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.