Dél-Budai Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Matematika - rajz szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30-2020.09.17. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 33 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felsős matematika és/vagy rajzórák megtartása. 5.-6. évfolyamos rajz angolul. Csak az egyik szak tanítása is megoldható. Versenyekre történő felkészítés. Egyéb pedagógia feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika és rajz szakos tanár, főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Angol szakos tanári végzettség vagy államilag elismert középfokú vagy felsőfokú angol nyelvvizsga; fizika, biológia, földrajz, kémia vagy német szakos tanári végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        •kiváló szintű munkavégzés,

        •megbízhatóság,

        •jó csapatjáték,

        •jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/798-9530 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/00489-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika - rajz szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/00489-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: Matematika - rajz szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.