Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Biokémiai Intézet
Szintetikus és rendszerbiológiai Egység Gomba Genomika és Evolúció Csoport

laboratóriumi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év (2023-ig hosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári körút 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelölt csatlakozik a laborunkban folyó, a komplex soksejtűség genetikai hátterének megismerésére irányuló kutatásokhoz. A komplex soksejtűség vizsgálatának ideális modellszervezetei a termőtestképző gombák. Csoportunk egy ilyen komplex soksejtű modellben, a Coprinopsis cinerea-ban vizsgálja a termőtest képzés szempontjából releváns géneket a közelmúltban leírt genomszerkesztési módszer, a CRISPR/Cas9 rendszer segítségével. A jelölt feladatai közé tartozik az ehhez szükséges alapvető molekuláris biológiai munkák (PCR, klpónozás, transzformálás) elvégzése, a gomba törzsek fenntartása (táptalajkészítés, átoltás), a labor rendszeres monitorozása és a fogyóeszközök pótlása, valamint rendszeresen használt oldatok elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Biológia vagy releváns területen szerzett BSc diploma,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz.

        Nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a pályázó megismerte az MTA SZBK Adatkezelési szabályzatát, mely a http://www.brc.hu/ honlapon elérhető.

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a beküldött pályázati anyagát és az abban szereplő adatokat és információkat a pályázati időszak végéig az MTA SZBK a munkakör betöltésének elbírálása céljából kezelheti és megőrizheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11_2019 , valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont címére történő megküldésével (6726 Szeged, Temesvári körút 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11_2019, valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.brc.hu/open_positions.php - 2019. március 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

http://group.szbk.u-szeged.hu/sysbiol/nagy-laszlo-lab-index.html

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.