Csabagyöngye Kulturális Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csabagyöngye Kulturális Központ

Közművelődési szakember (csoportvezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Orosházi út 101 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Jamina Közösségi Ház telephelyén összehangolja a szakmai feladatokat, koordinálja a telephely tevékenységét, a kiállítások, események előkészítését, népszerűsítését, lebonyolítását. Feladata a városrész kulturális értékeinek, sajátosságainak megtartása, fejlesztése, gondozza és gazdagítja a helyi művelődési szokásokat, kulturális hagyományokat. Az ünnepek kultúráját ápolja, támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, andragógus művelődésszervező szakirányon, kulturális mediátor kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődési tanár, vagy további OKJ felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés. ,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkoztatás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt. Legalább 1-3 év szakmai gyakorlat. Számítógép felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott, részletes szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok. Motivációs levél. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Pályázat elnyerése esetén egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-202674484 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csabagyöngye Kulturális Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mü/2019-12. , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember (csoportvezető).         Postai úton, a pályázatnak a Csabagyöngye Kulturális Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szécenyi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mü/2019-12., valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember (csoportvezető).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.