Szépvölgyi Napköziotthonos Óvoda - Halmajugra

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépvölgyi Napköziotthonos Óvoda
Óvoda

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3273 Halmajugra, Béke út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény területén működő főzőkonyha és az ott történő főzési tevékenységekkel járó szervezési feladatok ellátása. Alapanyag rendelés, befogadás. Egy napi 300 adagot létrehozó főzőkonyha koordinálása. A "MENZA" program alkalmazása. A konkrét feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, élelmezésvezetői OKJ,

        élelmezésvezetői munka - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 206211130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépvölgyi Napköziotthonos Óvoda - Halmajugra címére történő megküldésével (3273 Halmajugra, Béke 26 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019./39. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szépvölgyi Napköziotthonos Óvoda - Halmajugra címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Jerem Róbertné út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019./39., valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.