Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Beszerzési és Üzemeltetési Főosztály

ügyviteli alkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakör célja: írásban leadott igények alapján teljes beszerzési folyamat bonyolítása, adminisztratív feladatok elvégzése. – áru beszerzésének előkészítése: beszerzési források felkutatása, konkrét áru egyeztetése, jóváhagyatása a beszerzés igénylőjével, – árajánlatok beszerzése, kiértékelése, szükség szerint a döntéshozatalhoz szükséges ártükör készítése, – KEF portál kezelése, beszerzési engedélyek, beszerzéssel kapcsolatos adatszolgáltatások, kimutatások elkészítése, – megrendelők, szerződések elkészítése, engedélyeztetése, – áru átvétele, a beszállított áru anyag, minőség és mennyiség ellenőrzése, garanciális ügyek intézése, – áru dokumentált átadása intézményen belül a beszerzés igénylőjének, – átvett áru teljesítés igazolása, számla átvétele, egyeztetése a kötelezettségvállalás és a számla adatival, egyezőség esetén kifizetésre történő átadása, – szükség esetén a beszerzéssel összefüggő áru szállítása, – beszerzéssel összefüggő készpénz kezelése és beszerzési bankkártya anyagi felelősséggel történő használata

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        B kategóriás jogosítvány,

        Precíz, pontos munkavégzés,

        Csapatban történő, együttműködő munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hsaonló mukaterületen szerzett tapasztalat,

        Pénzügyi-, számviteli ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs képesség,

        Kiváló szintű problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/171-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott.         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/171-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a kiválasztottakkal személyes elbeszélgetés is lehetséges. A határidőn túl beérkezett pályázatokat az elbírálásnál nem tudjuk figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.