MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
BIZTONSÁGI OSZTÁLY

JEGYPÉNZTÁROS-RUHATÁROS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Beosztás szerint ruhatárosi feladatok ellátása vagy jegypénztárosi feladatok ellátása : múzeumi belépőjegyek értékesítése Jegymester pénztárgéppel. Látogatók tájékoztatása, kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

        több idegennyelv tudása

        középfokú nyelvvizsga

        közgazdasági középfokú képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével)

        motivációs levél

        érvényes erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről

        iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat a személyes adato pályázati eljárással kapcsolatos szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-1/327-77-00/ 437-es melléken -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MAGYAR NEMZETI MÚZEUM címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/560-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: JEGYPÉNZTÁROS-RUHATÁROS.         Postai úton, a pályázatnak a MAGYAR NEMZETI MÚZEUM címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/560-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: JEGYPÉNZTÁROS-RUHATÁROS.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnm.hu - 2019. március 11.

        https://startapro.hu/ingyenes-hirdetesfeladas/allas - 2019. március 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.