Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ
Konyha

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben foglalt feladatok elvégzése, abban foglalt előírásoknak való megfelelés. Betanulási idő alatt az élelmezésvezető mellet 4 órás beosztás, 2019. október 1-től 8 órás, teljes idejű foglalkoztatási jogviszony.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Élelmezésvezető,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Szakmai végzettsége(ke)t igazoló dokumentum(ok) másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36/30 732 1272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (8420 Zirc, Alkotmány utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 97-1/2019.02.27. , valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (8420 Zirc, Alkotmány utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 97-1/2019.02.27., valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8420 Zirc, Alkotmány utca 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.