Ferencvárosi Méhecske Óvoda - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferencvárosi Méhecske Óvoda - Budapest

dajka-kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

takarítási feladatok, mosás, vasalás,gyermekek gondozásába, ellátásába besegítés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium, dajkaképző,

        óvodai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű együttműködési készség, tolerancia, empátia, gyermekközpontúság, rugalmasság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok, egészségügyi alkalmasságról igazolás, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 308364553 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Méhecske Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2019 , valamint a munkakör megnevezését: dajka-kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Méhecske Óvoda - Budapest címére történő megküldésével (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30. utca Ifjúmunkás. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2019, valamint a munkakör megnevezését: dajka-kisegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton vezeto@mehecskeovoda.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes találkozás, meghallgatás után az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mehecskeovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.