Hagyományok Háza

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hagyományok Háza
Népművészeti Módszertani Műhely Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma

múzeumi kulturális menedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Fő utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum tevékenységének – kiállítások, Nyitott Műhely programjai, múzeumpedagógia, múzeumi közművelődési tevékenység – népszerűsítése. A látogatói kör szélesítése érdekében, új érdeklődők bevonzása, innovatív megoldások megvalósítása. Új programtípusok kidolgozása, megvalósítása. Partnerségi kapcsolatok kiépítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        felhasználói szintű internetes alkalmazások

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú bölcsész képesítés

        legalább 5 év múzeumban, és/ vagy a népi kézműves mozgalomban szerzett szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        rugalmasság, együttműködő készség, problémamegoldó képesség, kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82-10/2019 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kulturális menedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével (1011 Budapest, Corvin tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82-10/2019, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi kulturális menedzser.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hagyományok Háza honlapja - 2019. március 3.

        Hagyományok Háza hivatalos facebook oldala - 2019. március 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zoltán osztályvezető nyújt a szabo.zoli@hagyomanyokhaza.hu e-mail címen keresztül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.