Pilisborosjenő Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár

adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

rendezvény-és programszervezés, amatőr művészeti és tehetségkutató programok szervezésének segítése, adminisztrációs feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        rendezvényszervezői vagy művelődésszervezői végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkeresését igazoló szelvény

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a pályázatba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/42-7/2019 , valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/42-7/2019, valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pilisborosjeno.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a muvhaz.pilisborosjeno.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.