Szentkirály Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gárdonyi Géza Művelődési Ház

Közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kulturális, közművelődési feladatok ellátása, közösségi tér működtetése. Ifjúsági és felnőtt rendezvények kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása. Fiatalokkal végzett közösségépítő munka, a faluközösség önszerveződésének elősegítése. Kapcsolattartás társintézményekkel, közoktatási intézményekkel, ifjúsági és felnőtt közösségekkel, civil szervezetekkel. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatokon való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, közösségszervező/rendezvényszervező/közművelődési szakember,

        Magyar állampolgárság,

        Erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat, mely szerint a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik személyes adatait.

        Motivációs levél.

        Iskolai végzettséget, pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/3371341 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentkirály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZK/3606/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Szentkirály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZK/3606/2019., valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szentkiraly.hu - 2019. március 4.

        Szentkirály Község Önkormányzatának hirdető táblája - 2019. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításához.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentkiraly.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.