Kecskeméti Katona József Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kecskeméti Katona József Múzeum

takarító-udvaros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézmény takarítási feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        8 általános iskolai végzettség, önéletrajz, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyitvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76-481-350 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Katona József Múzeum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Bethlen körút 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-732/2019 , valamint a munkakör megnevezését: takarító-udvaros.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Katona József Múzeum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-732/2019, valamint a munkakör megnevezését: takarító-udvaros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Bethlen körút 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Postai úton a pályázatnak a Kecskeméti Katona József Múzeum címére történő megküldésével (6000. Kecskemét, Bethlen krt. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-732/2019, valamint a munkakör megnevezését: takarító-udvaros. A pályázatot a benyújtási határidő lejártát követően a múzeumigazgató bírálja el, majd nevezi ki a pályázót a munkakörbe.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kecskemet.hu - 2019. március 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséről.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.