Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.04.01-2024.03.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Fülemüle Zöld Óvoda pedagógiai munkájának szakmai irányítása. Az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak és a munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus és közoktatási vezető szakvizsga,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        köznevelési intézményben szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, mely tartalmazza a Fülemüle Zöld Óvoda vezetésére vonatkozó elképzeléseit, végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 169/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 169/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ekaovoda.hu - 2019. március 4.

        www.tiszavasvari.hu - 2019. március 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.