Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás

szociális gondozó és ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, .

Fejér megye, 8152 Kőszárhegy, .

Fejér megye, 8145 Nádasdladány, .

Fejér megye, 8142 Úrhida, .

Fejér megye, 8144 Sárkeszi, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai és közegészségügyi előírások betartásával területi gondozási feladatok ellátása a szociális segítés és személyi gondozás keretében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet szociális gondozó munkakörnél felsorolt végzettségek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30 412 1982 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1334-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1334-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel. A pályázatokat a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat honlapja: www.szabadbattyan.hu - 2019. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabadbattyan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.