Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum
Gazdasági Főosztály

számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1053 Budapest, Magyar utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főkönyvi könyvelés, valamint vegyes bizonylatok könyvelése. A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) és a hozzátartozó Filiálék bérének, bérfeladásának könyvelése, egyeztetése. Szállítói számlák kontírozása és könyvelése. Az MNM és Filiálék jegybevételének kontírozása és könyvelése. Előirányzat nyilvántartása és könyvelése. Időközi költségvetési, valamint a mérlegjelentés és beszámoló összeállításában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        mérlegképes könyvelői szakképesítés

        FORRÁS.net integrált informatikai rendszer felhasználói szintű ismerete

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        felhasználói szintű Microsoft Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelő szakképesítés,

        költségvetési szervnél szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        önálló munkavégzés képessége

        jó kommunikációs készség

        innovatív gondolkodás

        megbízhatóság

        elhivatottság

        pontosság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum

        igazolvány könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről másolata

        a Kjt. 20/A§ (5)bekezdés b) pontja alapján hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Magyar utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/102-4/2019. , valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/102-4/2019., valamint a munkakör megnevezését: számviteli ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 1053 Budapest, Magyar utca 40. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Nemzeti Múzeum - 2019. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.