Ferenczy Múzeumi Centrum- Szentendre

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferenczy Múzeumi Centrum- Szentendre
Muzeológiai osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Fő tér 2-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezeti, irányítja és szervezi a Muzeológiai osztály munkatársainak munkáját, az osztályhoz tartozó szakfeladatok elvégzését. Feladata Pest megye, kiemelten Szentendre napjainkig terjedő időszaka muzeális (tárgyi, írásos és egyéb) emlékeinek gyűjtése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, közzététele és bemutatása. A múzeum állandó és időszaki kiállításain igény szerint magyar és idegen nyelven tárlatvezetéseket tart. Ellátja a múzeumi történeti gyűjtemény kezelését, az ezzel kapcsolatos adminisztrációt. A múzeum kiállítási tervének megfelelően kiállításokat készít elő és rendez. A kezelésére bízott gyűjtemény vonatkozásában szakértői, szaktanácsadói feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történelem,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        múzeumi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        muzeumi vagy egyéb kulturális területen - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        tudományos fokozat, kutatói tevékenység Pest megye társadalomtörténete, helytörténete témakörében, latin vagy szerb nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz fényképpel, publikációs jegyzék, iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a kinevezés feltétele, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetikó

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06304091547 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum- Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/67-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: történész.         Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum- Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/67-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: történész.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton titkarsag@muzeumicentrum.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezésről előkészítő bizottság véleménye alapján a múzeumigazgató dönt. Az előkészítő bizottság a pályázatok előszűrése után fennmaradó pályázóknak szakmai interjút szervez. A pályázat bírálatát követően az eredménytelenül pályázók írásban (email) értesítést kapnak, a beküldött pályázatok megsemmisítésre kerülnek.A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.muzeumicentrum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.