Bölcskei Mesevár Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcskei Mesevár Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7025 Bölcske, Paksi utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógia program alapján az óvodás gyermekek fejlesztése, sokoldalú tevékenységgel életkori sajátosságaiknak megfelelően, a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata

        hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/504-7600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bölcskei Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (7025 Bölcske, Paksi utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II-46/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bölcskei Mesevár Óvoda címére történő megküldésével (7025 Bölcske, Paksi utca 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II-46/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7025 Bölcske, Paksi utca 21. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.