Szegedi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma

Informatika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Gutenberg utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közismereti és szakmai informatika tanítása szakképző évfolyamokon ( programozás , programozás gyakorlat, IT alapok, IT alapok gyakorlat ) .

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013 ( VIII.30 ) Kormányrendelet " a pedagógusok előmeneteli rendszeréről az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Nkt. 3. számú melléklet 9. pontja alapján meghatározott a szakképzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség illetve az Nkt. 98. §-ában meghatározottak,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai idegennyelv ismerete ( angol vagy német )

        több szakirány, középiskolai tanítási gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek fejlesztése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-1169-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika tanár .         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/9-1169-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Informatika tanár .

        Elektronikus úton Sutka Irén részére a igazgato@vasvari.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tagintézmény vezető véleménye alapján a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.