Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.03.21-2025.03.20-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Bánomi út 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa vezetett intézmény működését és alkalmazottait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros végzettség,

        Könyvtáros - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Aktív irodalmi tevékenység, pedagógusi, rendezvényszervezői tapasztalat, nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. § (4) alapján), vezetői- és fejlesztési program, igazolások: vezetői végzettségről, szakmai tapasztalatról, kiemelkedő szakmai tevékenység leírása, nyilatkozatok: vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásról és a pályázatba való betekinthetőségről.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. március 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Túri Krisztina nyújt, a +36-33-542017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10833/2019 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10833/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy

        Személyesen: , Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. fsz. 13.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Eseti szakmai bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Esztergom Város honlapja - 2019. augusztus 5.

        Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. augusztus 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.esztergom.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.