Petőfi Irodalmi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Irodalmi Múzeum

Grafikus operátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 , Károlyi utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kiadványszerkesztés, képszerkesztés, retusálás; nyomdai anyagok tervezése, szerkesztése, előkészítése; intézmény arculati előírásainak megfelelően grafikai munkák elkészítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, minimum releváns OKJ végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Adobe grafikai programok felhasználói szintű ismerete; egyéb kiadványszerkesztői tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        kiadványszerkesztői legalább 2 éves tapasztalat

        (felsőfokú) grafikusi végzettség

        nyomdai ismeretek

        intézményi arculat kezelésében szerzett tapasztalat

        kulturális területen szerzett tapasztalat

        videó vágó programok ismerete

        pályázathoz csatolt szakmai portfólió

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz,

        szakmai gyakorlat igazolása (jogviszony-igazolás),

        legmagasabb iskolai végzettséget, egyéb szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata,

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben jogszabályban előírtak szerinti szükséges kezeléséhez hozzájárul

        pályázati nyertesség esetén erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erlitz János nyújt, a +36 30 347 5652 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/2-211/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Grafikus operátor.         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Irodalmi Múzeum címére történő megküldésével (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/2-211/2019, valamint a munkakör megnevezését: Grafikus operátor.

        Elektronikus úton muzeuminf@pim.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pim.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.