Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

kerámia restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Fő utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyűjteményi anyagokban megtalálható műtárgyak megőrzése, konzerválása, restaurálása. A restaurálandó tárgyak állapotának felmérése, a károsodások okainak, jellegének és mértékének megállapítása. Restaurálási dokumentáció és terv készítése. Javaslattétel a gyűjteményekben található műtárgyak károsodását megelőző intézkedésekre. Részvétel a gyűjtemények állapotának felmérésében és állományvédelmi programok megvalósításában. Közreműködés kiállítások rendezésében, az állományvédelmi szempontok képviseletével és érvényre juttatásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, műtárgyvédelmi aszisztens vagy szakrestaurátor végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (az álláshely betöltése esetén), géppel írt fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilvia nyújt, a 20/288-4650 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 250-0/2019/2 , valamint a munkakör megnevezését: kerámia restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 250-0/2019/2, valamint a munkakör megnevezését: kerámia restaurátor.

vagy

        Elektronikus úton Horváth Szilvia részére a horvathszilvia@smmi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Horváth Szilvia, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Fő utca 101. 1 em. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A múzeumvezetéséből és a fenntartó képviselőjéből álló bíráló bizottság hallgatja meg a jelentkezőket.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.smmi.hu - 2019. augusztus 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.smmi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.