Tiszavasvári Bölcsőde

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Bölcsőde

Kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és annak végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletének gyermekek bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó kisgyermeknevelői feladatok. A Bölcsődei Gondozás-nevelés Országos Alapprogramja és az intézmény érvényben lévő Szakmai Programja alapján a kisgyermekek harmonikus testi, szellemi és szociális fejlődésének elősegítése, együttműködés a családokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 15/1998 (IV.30) NM rendelet 2.sz mellékletében a munkakörre meghatározott szakképesítés,

        magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Kisgyermeknevelő,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátiás készség, terhelhetőség, megbízhatóság, kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • szakmai önéletrajz, • motivációs levél • végzettséget igazoló okirat, • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésbe szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Reznek Istvánné nyújt, a 06303022199 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Bölcsőde címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 138/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Bölcsőde címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 8/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 138/2019, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Értesítés a pályázatban megadott elérhetőségek valamelyikén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszavasvari.hu - 2019. augusztus 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.