Janus Pannonius Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Janus Pannonius Múzeum
Képzőművészeti osztály

(fő) muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, Pécs, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakmai, muzeológus feladatok teljes körű ellátása: a tárgyállomány katalógusának folyamatos vezetése, bővítése, revíziója. Tárgygyűjtési, raktározási feladatok ellátása, kiállítások létrehozása, szervezése, bemutatása, kurátori feladatok, tárlatvezetések megtartása, kapcsolattartás szakmai társintézményekkel, megkeresések fogadása és feldolgozása, szállítási feladatok előkészítése, Nemzetközi kapcsolattartásban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, művészettudomány,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        muzeológusi munkában szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pontos, önálló munkavégzés, proaktivitás, problémamegoldó képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Janus Pannonius Múzeum címére történő megküldésével (7621 Pécs, Káptalan utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JPM/I , valamint a munkakör megnevezését: (fő) muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Janus Pannonius Múzeum címére történő megküldésével (7621 Pécs, Káptalan utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JPM/I, valamint a munkakör megnevezését: (fő) muzeológus.

vagy

        Elektronikus úton Janus Pannonius Múzeum részére a jpm@jpm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.