Balassagyarmati Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentgyörgyi István Általános Iskola

angol-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.08.26-2022.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Kossuth L. út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatellátás munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, angol nyelvtanári-bármely szak,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte a kinevezés feltétele (büntetlen előélet, ill. nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt)

        Végzettséget és korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok másolatai

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berki Péter nyújt, a 06-30-552-9933 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/112/1253/2019 , valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 17. II ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/112/1253/2019, valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos tanár.

        Személyesen: , Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. II. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse, vagy a pályázati kiírást visszavonhassa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája - 2019. augusztus 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozott idejű munkavégzés időtartama változhat a helyettesített munkavállaló távollététől függően.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.