Szépművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum

Múzeumi kulturális menedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Részvétel a Magyar Nemzeti Galéria állandó, bejövő és kimenő kiállításainak szervezésében, ezek installációs és szállítmányozási közbeszerzésének előkészítésében • Együttműködés a kurátorokkal, társintézményekkel a fent említett kiállítások együttműködési megállapodását és kurátori feladatok meghatározását illetően • Kapcsolattartás a kimenő kiállítások külföldi és belföldi partnerintézményeivel • A kiállítások installációterveihez szükséges adatok összegyűjtése, egyeztetés az érintett felekkel egyeztetés • A kiállítást kísérő nyomdai és grafikai termékek előkészítésének, illetve kivitelezésének koordinálása és felügyelete • Részvétel a Magyar Nemzeti Galéria kiállításainak költségvetési tervei összeállításában, annak aláíratása, iktatása, folyamatos figyelése és betartása, módosítása, a költségvetés elszámolása • A kiállítások zárása után a kiállítás eredményeinek elemzése és értékelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, (minimum Főiskola, BA, Bsc) Tárgyalóképes angol vagy német nyelvtudás. Felhasználói szintű Ms Office ismeret. Jó kommunikációs készség, gyors helyzetfelismerés, problémamegoldó készség, önálló munkavégzés, rugalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Művészettörténet szakon végzett Főiskola, BA/Egyetem, MA diploma. Francia és/vagy német nyelvismeret. Kiállításszervezési tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez (illetve e nyilatkozatban kérjük külön megjelölni, amennyiben hozzájárul nevének és e-mail címének megtartásához a pályázati eljárás lezárását követően).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/17-13/2019/211 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi kulturális menedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/17-13/2019/211, valamint a munkakör megnevezését: Múzeumi kulturális menedzser.

        Elektronikus úton A MÜ/17-13/2019/211 számra hivatkozva Kiállításszervezés részére a palyazat@szepmuveszeti.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a jelen weboldalon, illetve saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.